Ngày 02/5/2020, tất cả CB-GV-NV trường THCS Phạm Văn Đồng lao động vệ sinh trường lớp để đón các em trở lại trường vào ngày 04/5/2020 sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19